MINÁRIK, Peter. Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5452. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.
Uložit do Citace PRO