PAVLÍČEK, Milan. Systém pro správu jazykových verzí Portálu VUT [online]. Brno [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54520. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaromír Marušinec.
Uložit do Citace PRO