BIERZA, Daniel. Editor pasportizace VUT [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaromír Marušinec.

Uložit do Citace PRO