MOLÍK, Petr. Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54540. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.

Uložit do Citace PRO