PANÁČEK, Petr. Aplikace procházení rozsáhlou 3D krajinou [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54543. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Bartoň.
Uložit do Citace PRO