ŘÍHA, Tomáš. Analýza vybraných bezpečnostních protokolů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54549. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.

Uložit do Citace PRO