LEDNICKÝ, Ondřej. Klimatizační soustavy letadel [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.
Uložit do Citace PRO