GREŠŠA, Pavol. Přenesení Netflow/Combo6 sondy z Linuxu do FreeBSD [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Rudolf Čejka.

Uložit do Citace PRO