KOPŘIVA, Vít. Editor videa [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Roman Juránek.

Uložit do Citace PRO