DRAHOŠ, Vojtěch. Program pro komunikaci přes sběrnici ccTalk [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54567. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.

Uložit do Citace PRO