HLAVATÝ, Ivo. Algoritmy pro vysokorychlostní směrování v IP sítích [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Viktor Puš.

Uložit do Citace PRO