VALSA, Vít. Šachy [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO