MALČÍK, Dominik. Animace algoritmů v prostředí Flash [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO