SIVÁK, Vladimír. Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++ [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54628. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO