NĚMCOVÁ, Zuzana. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5463. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO