KRBYLA, Slavomír. Výukový program pro demonstraci principu spline křivek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO