LANGER, Roman. Webová aplikace pro vyhodnocení leteckých tras [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ladislav Ruttkay.

Uložit do Citace PRO