SVOBODA, Tomáš. Rozpoznávání gest [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.

Uložit do Citace PRO