OLEJNÍK, Tomáš. Grafická demonstrace vybraného algoritmu pro vyhledání směru [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54662. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Viktor Puš.

Uložit do Citace PRO