APPL, Martin. Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54681. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Ráb.

Uložit do Citace PRO