MOUČKA, Milan. Generátor vizitek [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54684. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Peter Chudý.

Uložit do Citace PRO