FIALOVÁ, Aneta. Financování projektů z fondů EU [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/547. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO