JALSOVSZKY, Zoltán. Rozpoznání uživatelů P2P sítí na základě analýzy síťového provozu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54705. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.
Uložit do Citace PRO