BAJCAR, Martin. FTP server pro Windows Mobile 6 [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Částek.

Uložit do Citace PRO