ČERNÝ, Lukáš. FTP server pro Windows Mobile 6 [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54718. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Částek.
Uložit do Citace PRO