OUJESKÝ, Miroslav. Metody vzdáleného přístupu ke službám informačních systémů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan M. Honzík.

Uložit do Citace PRO