SZKANDERA, Jan. 3D monitor [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54725. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO