GRIM, Ondřej. Univerzální cizojazyčný slovník [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.
Uložit do Citace PRO