PŘEROVSKÝ, Petr. Síťová komunikace J2ME/J2SE [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54745. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.

Uložit do Citace PRO