KALUS, Jiří. Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54751. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Koutný.

Uložit do Citace PRO