MAČIŠÁK, Lukáš. Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270 [online]. Brno [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54755. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO