CHARVÁT, Vlastimil. Konstrukce přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.

Uložit do Citace PRO