HAVELKA, Ondřej. Detekce VoIP aplikací ve statistikách síťového provozu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54766. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.
Uložit do Citace PRO