SÁZAVSKÝ, Petr. Distribuovaný katalog zboží [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.

Uložit do Citace PRO