NOVÁK, Jan. Bezdrátová čtečka čárových kódů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO