KŘEPSKÝ, Jan. Detekce hran pomocí neuronové sítě [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54779. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Miroslav Švub.
Uložit do Citace PRO