CEPÁK, Jiří. Nástroj pro podporu migrace nastavení GNOME [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54780. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Částek.
Uložit do Citace PRO