FABIÁN, Ondřej. Internetová aplikace na mobilním zařízení iPhone [online]. Brno [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54782. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO