PRACUCH, Michal. Kontrola bezpečné vzdálenosti v autě pro platformu Android [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.
Uložit do Citace PRO