STANĚK, Jiří. Rozpoznání stavu hry Scrabble [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54801. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Pavel Svoboda.
Uložit do Citace PRO