RÖHRICH, Pavel. Prototyp outdoorového počítače na platformě FITkit [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54802. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Novotný.

Uložit do Citace PRO