HYRÁK, Jakub. Přesná detekce základního tónu hudebních nástrojů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO