BĚLOHOUBEK, Tomáš. Bezdrátová senzorová síť na platformě Android [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO