ČEŠKA, Martin. Automatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Karel Masařík.
Uložit do Citace PRO