MUSIL, Miloš. Interaktivní aplikace v jazyce UnrealScript [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54835. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Navrátil.

Uložit do Citace PRO