ŠRŮTKA, Petr. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54839. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kajan.
Uložit do Citace PRO