BENČEK, Vladimír. Diagnostika mobilního robotu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54846. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Zdeněk Materna.
Uložit do Citace PRO