DANIŠ, Daniel. Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jakub Žák.
Uložit do Citace PRO