KARLUBÍK, Peter. Editor Objektově orientovaných Petriho sítí [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54859. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.

Uložit do Citace PRO