ŠIMÍČEK, Ondřej. Klient protokolu Hot Rod pro C++ [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO